Wednesday, February 20, 2013

Tidakkah engkau memperhatikan, bahawa Allah SWT memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
'Surah Lukman~ayat29'.

No comments:

Post a Comment